Szkolenie przeciwpożarowe

Wykwalifikowani szkoleniowcy PPOŻ w Szczecinie

Ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle istotna w życiu każdego z nas. Celem jej jest ochrona życia, mienia i środowiska przed pożarem. Odgrywa także ważną rolę w naszym życiu zawodowym. Każdy pracownik zatrudniający się w danej firmie musi posiadać szkolenie przeciwpożarowe, a także znać instrukcje przeciwpożarowe dla obiektów, w których jest zatrudniony.

Firma Komplex PPOŻ BHP przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści, którzy udzielają szkoleń w tej dziedzinie uprawnieni są do prowadzenia kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbycie kursów w naszej firmie zagwarantuje Państwu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na wysokim poziomie.

Z nami większa organizacja ochrony przeciwpożarowej

Wiedza zdobyta dzięki naszym specjalistom zapewni odpowiednie przygotowanie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy, a także przygotowanie do realizacji przedsięwzięć, które mają zapewnić ochronę mienia czy życia przed pożarem, a także klęską żywiołową i innymi zagrożeniami.

Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenia zagwarantują Państwu:

  • wiedzę z podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • umiejętność zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratowniczego i pożarniczego,
  • ustalenia przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, zasad jego gaszenia, a także jego zapobiegania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe