Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne zgodne z Polskimi Normami (DN80, DN100)

Hydranty przeciwpożarowe, które są montowane w sieciach wodociągowych są istotnym elementem mającym za zadanie ochronę ludzi i obiektów. Przy projekcie nowych budynków czy też przy ich modernizacji uwzględniona jest ich instalacja. Musza być one  w taki sposób zaplanowane, aby mogły zapewnić wodę do właściwego gaszenia pożaru. Wszystkie hydranty zewnętrzne, które instalowane są w sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia, które będą umożliwiać odłączenie ich od sieci. Powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Umieszczenie ich wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, musi być następujące przy zachowaniu odległości:

  • między hydrantami – do 150 m
  • od ściany chronionego budynku – co najmniej 5 m
  • od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m
  • najbliższego hydrantu do chronionego budynku – o 75 m

Stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. O tej samej średnicy dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych, szczególnie w przypadkach trudnych, na przykład ze względu na ruch. W obiektach budowlanych produkcyjnych i magazynowych, w których wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

Oferta hydrantów zewnętrznych w Szczecinie

Firma Komplex PPOŻ wykonuje:

  • coroczne przeglądy okresowe – badania wydajności oraz ciśnienia instalacji
  • remonty lub wymianę hydrantów zewnętrznych
  • sprzedaż, a także montaż nowych hydrantów zewnętrznych
  • próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Posiadamy certyfikowane urządzenia do wykonywania prób ciśnieniowych hydrantów i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Wykonujemy czynności związane z przeglądami, badaniami i konserwacją hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą hydrantów zewnętrznych, ich akcesoriami i skorzystania z usług naszej firmy.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe