Przeglądy okresowe oświetlenia

Pracownicy z uprawnieniami elektrycznymi

Przeglądy techniczne i konserwacja oświetlenia na terenie obiektu użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Całe oświetlenie powinno być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, które mogą potwierdzić prawidłowość ich działania.

Nasza firma zajmuje się przeglądami okresowymi oświetlenia. Wiemy jak ważny jest nadzór i kontrole oświetlenia ewakuacyjnego, kiedy w grę  wchodzi bezpieczeństwo. W momencie zagrożenia wszystko powinno działać sprawnie i skutecznie. Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem starają się  wykonywać sprawnie i skutecznie pomiary i przeglądy okresowe oświetlenia.

Czynności wykonywane podczas kontroli oświetlenia ewakuacyjnego

  • Każdy obiekt powinien mieć dziennik, który będzie służył do zapisów i raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego
  • Dziennik ten powinien mieć schemat lub projekt rozmieszczenia całego oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami
  • W dzienniku tym powinny być odnotowane przeglądy: comiesięczne (w przypadku automatycznych urządzeń testujących) lub codzienne (inne systemy czy urządzenia)
  • Coroczne przeglądy dokonywane przez uprawnionych specjalistów
  • Wszystkie urządzenia, które są zamieszczone, zainstalowane w obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty, a także deklaracje zgodności.
  • Sprawdzanie dziennika, pełnej dokumentacji, jego kontrola
  • Sprawdzenie całego oświetlenia w budynku
  • Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego

Pracownicy firmy Komplex PPOŻ kontrolujący i wykonujący przeglądy posiadają wszelkie potrzebne dokumenty i kwalifikacje do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Jeśli Twoja firma czy zakład pracy wymaga przeglądu oświetleniowego dla poczucia bezpieczeństwa własnego i innych zgłoś się koniecznie do nas! Zapraszamy!