Przepisy instalacje oddymiania

Przepisy dotyczące zainstalowania systemów oddymiania

W przypadku zagrożenia pożarowego, najistotniejszą rolę odgrywa szybka i sprawna ewakuacja ludzi z budynku objętego ogniem. Dzięki zainstalowanym systemom oddymiania w budynkach, które umożliwiają usuwanie dymów i gazów pożarowych z danego miejsca, a także z dróg ewakuacyjnych ochrona ludzi i akcja pożarnicza przebiega szybciej i skuteczniej. Systemy oddymiania nie tylko gwarantują lepszą widoczność, ale pozwalają one obniżyć temperaturę w obiekcie, co powoduje ochronę mienia i konstrukcji budynku.

Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system oddymiania umożliwia szybką lokalizację ognia i jego skuteczne gaszenie, pozwala na wprowadzenie jednostek ratunkowych, a co najistotniejsze na sprawną ewakuację ludzi z obiektu. Zmniejsza ilość trujących związków i toksyn, które koncentrują się w zagrożonych strefach.

Sterowanie urządzenia o napędzie elektrycznym do odprowadzania dymu i ciepła mogą także służyć do naturalnej, codziennej wentylacji pomieszczeń.

Zastosowanie systemów oddymiania w obiektach musi być zgodne z polskimi przepisami. Pozwala na zwiększenie dopuszczalnych stref pożarowych w budynku a także obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku.

Oto przepisy dotyczące systemów oddymiania:

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe