Instalacje gazowe

Profesjonalny montaż instalacji gaśniczych gazowych w Szczecinie

Instalacje gaśnicze gazowe to skuteczne urządzenia przeciwpożarowe, których działanie polega na samoczynnym wykryciu powstałego pożaru. Fakt ten jest sygnalizowany i automatycznie rozpoczyna się akcja gaszenia na obszarze objętym instalacją. Urządzenia gaśnicze gazowe, mają tę zaletę, że środek gaśniczy nie powoduje uszkodzenia przedmiotów. W związku z tym najczęściej montowane są w takich miejscach, gdzie przechowywane są materiały o dużej wartości nie tylko materialnej (muzea, archiwa, biblioteki) lub też znajdują się urządzenia, których praca nie powinna być przerwana np. serwerownie. Gazy używane do gaszenia, to np. dwutlenek węgla CO2.

Elementami składowymi instalacji gaśniczych gazowych są:

  • centrala sterująca
  • ręczne przyciski START i STOP
  • czujki przeciwpożarowe
  • zbiorniki z gazem
  • elektrozawory
  • dysze gaśnicze

Fachowo zaprojektowane i zamontowane urządzenia gaśnicze, dają realne poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrana i wykonana instalacja, pomoże w szybkim wykryciu pożaru i w ochronie osób oraz przedmiotów będących na wyposażeniu obiektu. W związku z powyższym najlepiej wybrać firmę, która dysponuje potrzebnymi uprawnieniami i zgodami.

Firma Komplex PPOŻ BHP może pochwalić się wieloletnim działaniem w branży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bazując na otrzymanych zaświadczeniach  i certyfikatach. Zajmujemy się montażem instalacji gaśniczych różnego typu, dokładając starań, aby realizacja każdego zlecenie odpowiadała indywidualnym potrzebom naszych Klientów. Cechuje nas elastyczne podejście oraz kompleksowość działań. Zajmujemy się opracowywaniem indywidualnych projektów, montażem oraz serwisem i konserwacją urządzeń gaśniczych. Jeśli chcesz stworzyć sobie i pracownikom bezpieczne warunki pracy, skontaktuj się z nami.