CO2

CO2 jako gaz do piwa

Dostarczamy butle do lokali.

Dwutlenek węgla jest powszechnie stosowany w wielu branżach, jak:

  • napoje gazowane, gazowanie napojów, pakowanie, zamrażanie i schładzanie
  • catering

Butle stalowe dostępne o pojemności 2L,8L,10L,40L (1,5kg, 3,75kg,  5kg, 7,5kg, 26kg) + wiele innych również tych nietypowych.

Napełniamy naboje typu SODA do saturatora wody.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe