Badania okresowe butli nurkowych

Formy dozoru technicznego i terminy badań okresowych butli aparatów oddechowych oraz aparatów do nurkowania.

Zbiorniki (butle) będące wyposażeniem aparatów oddechowych.

Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe w aparatach oddechowych do użytku lądowego.

  • Forma dozoru technicznego - dozór pełny.
  • Badania okresowe - co 5 lat, z tym, że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładką stalową w aparatach do nurkowania.

  • Badania okresowe - co 2 lata, z tym, że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki w aparatach do nurkowania.

  • Forma dozoru technicznego - dozór pełny.
  • Badania okresowe - co 5 lat, z tym, że dla butli oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Terminy badań butli aparatów oddechowych oparte są na wymaganiach norm:

  • PN-EN 1968 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu"
  • PN-EN 1802 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium,
  • PN-EN 1803 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli spawanych do gazów ze stali węglowej"
  • PN-EN - ISO 11623 :2002 „Butle do gazów – Okresowa kontrola i badania butli do gazów wykonanych z kompozytów"

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe