Pomiary natężenia oświetlenia

Specjalistyczne wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia w Szczecinie

Oświetlenie odgrywa bardzo istotną rolę w codzienności i życiu zawodowym. Natężenie światła powinno być dopasowane do wnętrza, a także powinno zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych, a co za tym idzie musi być przyjazne i przede wszystkim bezpieczne dla ludzi pracujących w danym pomieszczeniu. Oświetlenie potrafi wpływać na samopoczucie pracujących ludzi i spowodować ich większą wydajność, zmniejsza ryzyko wypadków w pracy, ułatwia widzenie i rozpoznanie barw, zapobiega uszkodzeń wzroku, ułatwia pracę , konserwację i eksploatację maszyn i urządzeń produkcyjnych czy biurowych.

Firma Komplex PPOŻ zajmuje się wykonywaniem pomiarów natężenia oświetleniowego

  • Natężenie i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy
  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
  • Pomiary równomierności oświetlenia oraz współczynników odbicia światła

Każdy pracodawca powinien być zobowiązany do zapewnienia prawidłowego oświetlenia na stanowiskach pracowniczych. Oświetlenie elektryczne musi być zgodne z polskimi normami (§ 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Nasi specjaliści firmy Komplex PPOŻ dokonują pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Takie pomiary powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Pracownicy naszej firmy posiadają ogromne doświadczenie, które istotne jest w przypadku oświetlenia, mają także potrzebne uprawnienia (kwalifikacje).

Po zakończonych pomiarach nasza firma zapewnia protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia potrzebne do okazania podczas kontroli. Potwierdzają one, że natężenie mieści się w odpowiednich normach zgodnymi z przepisami. Staramy się, aby dokumentacja była przejrzysta i czytelna. Gwarantujemy, że pomiary dokonane przez naszych fachowców będą wykonane rzetelnie zapewniając prawidłowość wyników. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do skorzystania. Zapewniamy jakość usług na najwyższym poziomie.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe