GAZY TECHNICZNE

Sprzedaż gazów technicznych oraz napełnianie/wymiana butli o różnych pojemnościach 2,5,4,6,8,10,40,50 litrów

* CO2

*ARGON

*AZOT

*MIX (CO2+ARGON)

*TLEN

*HYDROGEN

*ACETYLEN

 

Możliwość dowozu butli do klienta.

Wszystkie nasze butle posiadają ważną legalizację !

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe