Serwis i montaż hydrantów

Serwis i montaż hydrantów w Szczecinie

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem konserwacji, montażem i przeglądem hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych. Wszelkie procedury i nasze prace przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Okresowe przeglądy techniczne hydrantów wraz z pomiarami
  • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych (co 5 lat)
  • Montaż sprzętu hydrantowego
  • Sprzedaż hydrantów i całego jego wyposażenia

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach i budynkach powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, które potwierdzą prawidłowość działania są warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania.