Przepisy

Bezpieczeństwo według określonych zasad

Dla ułatwienia i szybszego zapoznania się ze wszelkimi informacjami, wytycznymi, normami  i rozporządzeniami postanowiliśmy zamieścić na naszej stronie opisy i akty prawne odnoszące się do właściwego użytkowania urządzeń oferujących przez naszą firmę Komplex PPOŻ BHP. Przepisy te mają na celu pomóc i zapoznać się z wiedzą, która spowoduje zwiększenie Państwa poczucia bezpieczeństwa w życiu zawodowym i prywatnym.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi działami:

Mając wszystkie tematy i informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w tzw „pigułce” mogą Państwo zaoszczędzić czas i w łatwy sposób zapoznać się z tym co nasza firma proponuje i oferuje.  A także zaznajomić się z ogólną wiedzą i przepisami obowiązującymi w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej.

Każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy powinien być wyposażony w sprzęt i urządzenia spełniające wymogi polskich norm. Użytkowanie sprzętu gaśniczego, sposoby użytkowania hydrantów, dostęp do nich – to wszystko jest objęte określonymi normami i zasadami, które dla właściwego sposobu ochrony należy przestrzegać.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe