Przepisy gaśnice

Określone zasady dotyczące gaśnic

Pożar to żywioł, nad którym często trudno zapanować. Jednakże zdarzają się sytuacje, że można go zgasić już w samym zarodku jeśli tylko mamy pod ręką odpowiedni sprzęt. Możemy zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, a także zapanować nad ogniem zanim jeszcze zdążył się rozprzestrzenić. Niestety często ignorowane są przepisy mówiące o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, co może być katastrofalne w skutkach.

Gaśnice są nieodzownym elementem wyposażenia budynków i obiektów. Umiejscowienie ich musi być dostosowane do obowiązujących zasad i spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic lub gaśnic przewoźnych tzw. agregatów gaśniczych.

Ten niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru powinien posiadać także każdy samochód. Pojazd powinien być wyposażony w gaśnicę dowolnego rodzaju i pojemności. Gaśnica powinna mieć aktualne badania techniczne i datę ważności.

Poniżej zapoznać się można z przepisami dotyczącymi gaśnic. Dowiedzieć się w jaki sposób i gdzie powinny być umiejscowione, aby w sytuacji zagrożenia były one łatwo dostępne i widoczne. Można zapoznać się także z kryteriami przechowywania gaśnic, terminami badań, ich rodzajami, oznakowaniami,  certyfikatami zgodności, a także zapoznać się z konsekwencjami i wykroczeniami, jakie grożą w przypadku niedostosowania się do określonych zasad  itp.

Przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej dotyczące gaśnic:

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe