Przepisy oświetlenie

Przepisy oświetleniowe objęte określonymi wytycznymi i zasadami

Budynki wszelkiego rodzaju, a także obiekty budowlane muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które powinny zagwarantować sprawne i niezawodne funkcjonowanie i poczucie bezpieczeństwa. Oświetlenie odgrywa bardzo ważną rolę. A jego instalacja i odpowiednie zaprojektowanie ma ogromny wpływ na życie i zdrowie ludzi. Brak oświetlenia lub nieodpowiednie jego umiejscowienie może wpłynąć na poważne zagrożenie życia, środowiska, a także znaczne straty materialne.

Poza podstawowym oświetleniem, które umiejscowione jest w budynkach, instalowane jest także oświetlenie awaryjne, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego. Oświetlenie te zwiększa poczucie bezpieczeństwa i umożliwia wydostanie się z budynku w przypadku zagrożenia. Często dzięki oświetleniu takiej drogi ewakuacyjnej powoduje bezpieczne wydostanie się osób poprzez umożliwienie zlokalizowania sprzętu pożarniczego.

Oświetlenie drogi ewakuacyjne, strefy wysokiego ryzyka, znaków bezpieczeństwa, rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych to wszystko objęte jest określonymi normami, które we właściwy sposób należy przestrzegać i się do nich stosować.

Poniżej znajdują się przepisy regulowane określonymi normami i zasadami z którymi warto się zapoznać:

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe