Agregaty pianowe

AGREGAT WODNO PIANOWY 

Znajduje zastosowanie w zakładach petrochemicznych i przemysłowych,na stacjach benzynowych,w magazynach paliw płynnych i cieczy łatwopalnych, tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie

Głównie zalecane są w gaszeniu pożarów paliw i cieczy łatwopalnych. Napełnione są wodnym roztworem środka pianotwórczego.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe