Pierwsza Pomoc - szkolenia w Szczecinie

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Każdy pracodawca ma obowiązek stworzyć w firmie sprawny system udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Obowiązek ten polega na wskazaniu i przeszkoleniu medycznym wyznaczonych pracowników z uwzględnieniem specyfiki zakładu i istniejących w nim zagrożeń. Pracodawca powinien też zapewnić sprzęt do pierwszej pomocy (apteczki, punkt pierwszej pomocy itp.). Należy pamiętać także o tym, że w zależności od wielkości firmy i systemu zmian, powinno być przeszkolonych tylu pracowników, aby w każdym momencie pracy była w niej osoba posiadająca zaświadczenie przebytego kursu.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy warto zlecić firmie, która poprowadzi je na odpowiednim poziomie. W tym miejscu możemy polecić nasze usługi, ponieważ zatrudniamy profesjonalnych wykładowców, którzy kursy poprowadzą w taki sposób, aby każdy uczestnik wyniósł z nich potrzebną wiedzę i umiejętności. W szkoleniach udzielenia pierwszej pomocy, nie chodzi tylko o spełnienie obowiązku nałożonego przez prawo, ale faktyczne zapewnienie pomocy w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli mowa o obowiązkach, to warto pamiętać, że konsekwencją braku przeszkolenia pracowników, może być nałożenie wysokiej kary pieniężnej.

Szkolenia z pierwszej pomocy - warto skorzystać

Znajomość udzielania pierwszej pomocy, może okazać się przydatna nie tylko podczas wypełniania obowiązków pracowniczych, ale także w życiu codziennym. W każdym miejscu i czasie, może okazać się, że zdobyte umiejętności, mogą uratować komuś życie.

W związku z powyższym zaleca się, aby kurs pierwszej pomocy był poprowadzony w sposób rzetelny i ciekawy. Tym sposobem przekazane wiadomości, utrwalą się i będzie je można wykorzystać w sytuacji, gdy zetkniemy się z taka koniecznością. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe