Atesty butli UDT

Atesty butli UDT w Szczecinie

Butla może być eksploatowana i ponowie napełniana, gdy posiada ważną legalizację zbiornika. Na butli wybita jest cecha inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, data wykonania badania, a także termin następnej kontroli. Jeżeli  upłynął okres ważności, należy przeprowadzić ponowną legalizację zbiornika.

Procedura badań:

W pierwszym etapie określamy typ butli, pojemność, wytwórcę, nr fabryczny oraz przeznaczenie. Następnie zajmujemy się przygotowaniem zbiornika do badań tj. wykręceniem zaworu, oczyszczeniem wnętrza butli z zanieczyszczeń oraz rdzy. Kolejnym etapem jest umieszczenie zbiornika na stanowisku do prób ciśnieniowych oraz zalanie go wodą. W zależności od wymaganego ciśnienia roboczego np.190 BAR maszyna tłoczy ww. ciśnienie do butli. W obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego następuje obserwacja ścianek zbiornika. Po przeprowadzonej próbie Inspektor wydaje ostateczną decyzję dotyczącą dalszej eksploatacji zbiornika POZYTYWNĄ lub NEGATYWNĄ oraz określa termin następnego badania.

Badania wykonujemy już od 50 zł!

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe