Drzwi PPOŻ Szczecin

Idealne oświetlenie doskonałym zabezpieczeniem!

Każdy obiekt dla większego poczucia bezpieczeństwa powinien być wyposażony w poprawne oznaczenie drogi ewakuacyjnej (oświetlenie ewakuacyjne, systemy mgłowe), a także we wszelkiego rodzaju osłony i ochronę przeciwpożarową.

Warto zapoznać się z ofertą naszej firmy Komplex PPOŻ BHP, gdyż w momencie porównania ich z wymogami technicznymi, które stawiane są przed danym obiektem możemy zagwarantować, że dokonają Państwo właściwego wyboru pośród asortymentu naszych produktów.

Nasza oferta zawiera:

Drzwi przeciwpożarowe i klapy dymowe skuteczną osłoną przeciwogniową!

Klapy przeciwpożarowe, które dla wzmocnienia bezpieczeństwa umieszcza się w przewodach wentylacyjnych. Stają się „zasłoną” oddzielającą na wypadek pożaru strefę ognia od miejsca nieobjętego żywiołem. Dzięki nim ogień, wysoka temperatura, dym nie mają możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się po całym obiekcie czy budynku. Są umieszczane po to,  aby zapewnić odporność ogniową przegrody w przypadku wybuchu pożaru poprzez zdalne lub automatyczne zamknięcie otworu w miejscu przejścia instalacji przez przegrodę (działają tutaj wyzwalacze termiczne lub siłowniki i bezpieczniki).

Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia w budynkach użyteczności publicznej, a także w domach jedno czy wielorodzinnych stanowią drzwi przeciwpożarowe.