Badania i próby ciśnieniowe gaśnic, agregatów i butli

Badania okresowe zgodnie z wymogami

Butle w aparatach oddechowych i zbiorniki gaśnic oraz zbiorniki przenośne w urządzeniach specjalnych lub będące urządzeniem specjalnym, oznakowane CE objęte są formą dozoru technicznego pełnego, w toku eksploatacji podlegają badaniom okresowym wykonywanym w wyżej określonych w odstępach czasu. Mając na uwadze powyższe, badaniom okresowym podlegają zbiorniki przenośne oznaczone cechą inspektora polskiego organu dozoru technicznego lub oznakowane CE z naniesioną naklejką informującą o dacie następnego badania okresowego. Wykonujemy badania eksploatacyjne zbiorników gaśnic i agregatów w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Badania i próby ciśnieniowe w Szczecinie wykonujemy na:

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usług. Gwarantujemy fachowość i korzystne ceny.

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe