Tlen

Tlen i jego obszerne zastosowanie

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy

 • jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa

Metalurgia

 • wzbogacanie powietrza
 • podwyższanie temperatury wytopu

Obróbka metali

 • cięcie gazowe
 • w małych ilościach - do osłonowych gazów spawalniczych

Chemia

 • zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)

Ochrona środowiska

 • oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni)
 • uzdatnianie wody pitnej

Medycyna

 • reanimacja
 • w połączeniu z innymi gazami - do znieczulania
 • tlenoterapia

Szkło

 • poprawa spalania w piecach
 • zmniejszanie emisji spalin

Przemysł papierniczy

 • bielenie papieru
 • delignifikacja