CO2

CO 2 jako dwutlenek węgla o szerokim zastosowaniu w wielu branżach

Dwutlenek węgla jest powszechnie stosowany w wielu branżach, jak:

  • Przemysł spożywczy: napoje gazowane. Gazowanie napojów, pakowanie, zamrażanie i schładzanie
  • Usuwanie zadziorów i szlifowanie
  • Neutralizacja
  • Procesy obróbki metali
  • Catering
  • Medycyna: procesy metaboliczne

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe