Argon

Argon

Argon jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Właściwość ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.

ZASTOSOWANIA:

  • Przetwórstwo metali: gaz osłonowy w procesie spawania, atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i stopów, przedmuchiwanie stopionych metali (eliminacja porowatości w odlewach)
  • Metalurgia: eliminacja utleniania
  • Elektronika: atmosfera ochronna
  • Technika oświetleniowa: wypełnianie lamp żarowych i świetlówek
  • Technika izolacyjna: termoizolacja szyb okiennych

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe