Azot

Azot i jego zastosowanie

Azot znajduje liczne zastosowania w przemyśle i w pracach badawczych. Większość tych zastosowań wykorzystuje jego właściwości fizyczne (jako nośnik niskich temperatur) lub chemiczne (jako gaz obojętny). Oznacza to, że azot po zużyciu wraca w stanie niezmienionym do atmosfery.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy

 • pakowanie artykułów spożywczych
 • mrożenie i schładzanie żywności
 • schładzanie produktów spożywczych podczas ich transportu
 • rozdrabnianie i przetwarzanie produktów sypkich

Metalurgia

 • procesy wysokotemperaturowe

Obróbka metali

 • schładzanie matryc podczas wyciskania
 • kurczenie części pasowanych skurczowo
 • przedmuchiwanie rur ze stali nierdzewnej podczas spawania
 • cięcie laserowe, plazmowe

Chemia

 • atmosfera ochronna (inertyzacja, przedmuchiwanie)
 • ochrona przeciwpożarowa

Recykling

 • kriomielenie zużytych opon oraz tworzyw sztucznych

Medycyna, laboratoria

 • zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych
 • schładzanie i izolacja aparatury medycznej

Szkło

 • schładzanie elektrod w piecu
 • zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji
 • optymalizacja chłodnicza

Budownictwo

 • obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć
 • stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku

Elektronika

 • zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych
 • odzysk rozpuszczalników

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe